Rólam

Immárom több, mint két évtizednyi munkaviszonnyal rendelkezem, melyből 15 évet vezetőként töltöttem különféle nagyvállalatoknál. Ezeken a munkahelyeken lehetőségem volt rálátni az üzletmenetre, a hierarchiára, valamint a tipikus vezetői nehézségekre és hibákra. Láttam olyan céget, amely nem tolerálta hibát és olyat is, ahol csak a frázisok szintjén volt dicséretes hibázni, valójában nem. HR-szakemberként rálátásom volt arra, hogy mit ígérnek a cégek, s mit tartanak be. Láttam, hogy milyen elvárásokat fogalmaznak meg a munkatársakkal szemben, s közben mi is a munkakör valódi tartalma. Láttam, hogy leginkább mitől égnek ki a vezetők, s miben fáradnak el a szakértők. S azt is láttam, hogy mennyire egyedül van mindenki a saját nehézségével.

HR-es munkám során lehetőségem nyílt arra is, hogy behozzak olyan eszközöket és módszereket, amelyek valóban segíteni tudtak, s valós eszköztárat adtak az elakadásban lévő munkatáraknak. Ezek során tapasztaltam meg, hogy mekkora felszabadító ereje van a beszélgetéseknek. Már akkor tisztábban látunk, ha megfogalmazzuk a bennünket éppen gúzsba kötő gondolatokat és érzéseket. Megkönnyebbülést érzünk, amennyiben a semleges hallgatóság (szupervizor vagy coach) kérdéseket tesz fel a helyzet megvilágítása szempontjából, vagy reflektál a hallottakra, kérdez, s nem tanácsot ad. Történik mindez egy védett, biztonságos, diszkrét és ítéletmentes közegben.

Ez volt a fő motivációm, hogy jeletkezzem a Károli Gáspár Egyetem szupervízió szakirányú képzésére, ahol 2015-ben diplomát szereztem.

A képzettségemnek egyaránt hasznát vettem a vezetői életem mindennapjaiban, valamint a HR-szakember szerepemben.

A Módszerről

“A szupervízió egy tanácsadási forma. A szupervízió szakmai személyiségfejlesztés, hivatásgondozás, a ma elérhető egyik legjobb szakmai személyiséggondozó és kiégés-megelőző módszer. Célja, hogy megtartson az egészségben, segítsen megőrizni és fejleszteni munkabírásunkat és lelki stabilitásunkat valamint növelje szakmai hatékonyságunkat. A szupervízió elősegíti a kiégés megelőzését, a kapcsolatok fejlődését, a hatékonyabb együttműködést. Komoly segítséget jelent a munka okozta stressz és problémák feldolgozásában. Célja elősegíteni a szakmai kompetencia megerősödését, a szakmai szerepek tisztázását és a munkahelyi hatékonyságot. Elősegíti a konfliktus-, érzelem- és agressziókezelés eredményesebbé tételét, a változásokhoz való alkalmazkodás, a rugalmas helyzetértékelés módszerének megismerését és használatát.”

Így szól a szépen megfogalmazott szakmai definíció. Valójában mit csinálunk, mi történik?

Kéthetente találkozunk, s a szupervízió során mindig egy konkrét munkahelyi esetből indulunk ki. A kliens elmondja a történteket, s azok által kiváltott, benne megjelenő érzéseket. Mindeközben én kérdéseket teszek fel a helyzet minél pontosabb megértése céljából. A beszélgetés során előkerülnek hasonlóan megélt élmények, párhuzamok. Az ezekkel kapcsolatos észrevételeket, érzéseket, gondolatokat is “kibeszéljük”, így ezáltal lesz teljes a megértés és a rálátás ciklusa. Szupervízió során többféle technikai elemet is használhatunk, például figurákat, kártyákat, metaforákat, kontemplációs gyakorlatot, melyek mind közelebb visznek a helyzet megértéséhez és befogadásához.

A Szupervízió Keretei

Szupervízió során munkahelyi témára fókuszálunk – ez különbözteti meg a pszichoterápiától-, amely a szupervizált helyzetére irányul, s vele megtörtént konkrét esetekből indul ki. A szupervíziós ülés lehet egyéni vagy csoportos. Lehetséges témakörök:
Én és a hivatásom, szakmám, munkám.
Én és a felettesem és/vagy beosztottam.
Én és a munkatársaim.
Én és a kliensek, ügyfelek, stakeholderek.

A Szupervízió Folyamata

A szupervízió folyamata hét részből tevődik össze: nyitó ülés (szerződéskötés, tanulási cél meghatározása), szupervíziós ülések (5 alkalom), záró ülés (tanulságok levonása). Az egyéni ülés 60 perces, míg a csoportos 90 perces alkalmakat jelent.
Jelentkezem

Miben segíthetek Neked?