Mit kell tudni a szupervízió folyamatáról?

Mint minden együttműködésnek, így a szupervíziónak is vannak tartalmi és formai elemei. Ezt a folyamatot együttműködés és nyitottság jellemzi. 

Hogyan tanulunk a szupervízió folyamatában? 

A szupervízióra, mint tanulási folyamatra teljesen illeszthető Peter Schamer új tanulási elmélete, az U-elmélet. Scharmer szerint a jövőben a tanulás csak úgy magától felmerül, amit ő Presencingnek nevezett el a Presence (jelen lenni)  és Sensing (érzékelni) szavak összevonásával. Scharmer szerint a “presencing” nem más, mint a valódi, mély forrásunk víziója. Egy olyan megtapasztalás, mely során nemcsak az elménket nyitjuk meg, hanem a szívünket és az akaratunkat is a körülöttünk felbukkanó világ, mint új valóság megismerése érdekében. Scharmer szerint ez a megtapasztalás maga a tanulás:

  1. Downloading – letöltés: a látott és  hallott új dolgokat folyamatosan mérlegeljük, próbáljuk beilleszteni a mintáink, tapasztalataink közé. Ez alkalmas a hétköznapi témák tanulásához, de nem elég a fejlődéshez.
  2. Real learning – az igazi tanulás: elmerülni az ismeretlenbe. Ennek szintjei az U vonalát követik: összeköt az intézményi buborékunkon kívüli világgal (U leszálló ága), összeköt a belül felmerülő világgal (U alja) és előre visz egy új világba (U felszálló ága). Ezen az úton az U alja az a belső határ, amely azt kívánja meg tőlünk, hogy elejtsünk mindent, ami nem esszenciális. Ez az elengedés folyamata (régi egónk) és a fogadásé (a legnagyobb jövőbeni lehetőségünk: Énünk), mely létrehoz egy valós kapcsolatot a tudás ősforrásával. 

A “presencing” lényege, hogy egyszerre van jelen a régi én és az új, jövőbeli ÉN, melyek az U alján találkoznak, s kezdenek el egymásra hallgatni és rezonálni. Ha egyszer ezt elérjük, akkor már semmi sem lesz a régi.

A modell újdonsága többek között abban is gyökerezik, hogy a tanulási folyamatban nagy szerepet játszanak az érzések. Ezáltal az aktív, tudatos lépés útján készülünk fel az U alján lévő jelenléthez, melyhez három tényező együttes megléte szükséges:

  1. nyitott tudat: nyitottság az új dolgok befogadására. Ne ítélkezz, hanem figyelj és maradj nyitott. 
  2. nyitott szív: korábban a tudomány tisztes távolságot tartott a megfigyelt, a kutatott témáról. Az U-elmélet szerint létfontosságú a kapcsolat, a kapcsolódás azzal, amit megfigyelünk. Készen kell állnunk új dolgok megtanulására, befogadására.

nyitott szándék: add fel annak az ideáját, hogy valami különlegeset, fontosat elérj; ne félj attól, hogy elveszíted az irányítást.