Ismerd meg az alapokat!

Legfontosabb kérdés, hogy mi is a szupervízió, mire jó és miben különbözik a többi módszertől, mint például a coachingtól. 

Mi a szupervízió? 

A szupervízió esetünkben nem felügyeletet, nem ellenőrzést jelent. 

A szupervízió a leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a szociális, pedagógiai, nonprofit és újabban már a for profit területen is. Elsődleges célja a szakmai személyiség fejlesztése, minden egyes összejövetelen csakis szakmai témákkal (főként nehézségek, elakadások, kihívások) foglalkozunk. A szupervízió egyfajta tanulási folyamat a személyes tapasztalat szakmai kontextusában. Eszköztára az alkalmazott pszichológia és a pszichoterápia módszerei közül integrálódnak, tiszteletben tartva a kompetenciahatárokat és -kereteket. A szupervízió nem terápia.  A szupervízió az önmagunkra való alaposabb rálátást, az akadályok elhárítását, a nagyobb önismeretet és a szakmai személyiség fejlesztése általi tanulást segíti elő. A szupervízió a multik világában egyelőre nem elterjedt, kivéve a coachingot, mely a szupervízió egyik speciális munkaformája. A coaching teljes mértékben egyénre szabott, célirányos és főként vezetői tanácsadás, mely lehet – a szupervízióhoz hasonlóan-, egyéni vagy csoportos foglalkozás.

Mi a különbség a coaching, a szupervízió és a pszichoterápia között? 

A coaching a szupervízió egyik speciáls munkaformája, “vezetői tanácsadás”, célja elsősorban a vezetői személyiségfejlesztés (tanácsadás), mely során konkrét, elérendő célok is meghatározásra kerülnek.  

A szupervízió pedig egyfajta foglalkozásközpontú önismeret, személyes igény a szakmai személyiség és kompetencia fejlesztésére.

Mind a coach, mind a szupervizor  – a mindenkori problémahelyzetnek megfelelően-, a munka világára fókuszál és ott keresi a probléma gyökerét.

Természetesen, mind coachingban, mind a szupervízióban előkerülhetnek olyan helyzetek, elakadások, amelyeket más térben javasolt megnézi. Ezek lehetnek a személyiségfejlődés során kialakult gátak, melyeket érdemes pszichoterápiás ülésekben megvizsgálni. 

Hol szereztem a végzettségemet? 

2013-ban felvételt nyertem a Károli Gáspás Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának szupervizor szakirányú képzésére. A kétéves gyakorlatorientált képzést sikeres államvizsga követte és 2015. június 18-án szupervizor szakképzettséget szereztem. Mivel magam is munkahelyi vezető voltam hosszú időn keresztül, így a szakdolgozatom is a vezetői szerepekről és identitásról szólt a szupervíziós folyamat tükrében. Szakdolgozatomból készült rövid összefoglaló írás jelent meg az Embertárs folyóirat 2015/2. számában.

Mit kell tudni a szupervizor képzésről?

A magyar szakemberekben a 90-es évek elejétől érlelődött az igény önálló szupervizorképzés létrehozására. Wiesner Erzsébet pedagógus 1990-ben iratkozott be a Kasseli Egyetem szupervizor szakára és 1993 augusztusában kapott szupervizor diplomát. Már 1992-től kereste a kapcsolatot a hazai felsőfokú szociális és pszichológus képzésekkel. Ekkor döntő fontosságú szakmai találkozásokra került sor, amelynek eredményeképpen Prof. Dr. Bagdy Emőke  (akkor a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékének vezetője), és Török Iván (akkor a Népjóléti Képzési Központ igazgatója), együttműködésével és támogatásával megkezdődött az első magyar szupervizorképzés szakmai előkészítése és szervezése hazai, valamint holland és német szakemberek bevonásával.

Forrás: Károli Gáspár Református Egyetem

Milyen akkreditációval rendelkezik a képzés? 

A szupervizor képzést a művelődési és közoktatási miniszter 1997-ben akkreditálta. Az első képzés 1998 szeptemberében indult a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék és a Népjóléti Képzési Központ közös szervezésében. Tanszékvezető: Dr. Bagdy Emőke, a képzés témavezetője pedig Wiesner Erzsébet volt.

A következő képzési évfolyam 2001 szeptemberében indult a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszékén, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel közös szervezésben. A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszéke 2001 óta indítja a szupervizor szakot.